FOTOCITIRE

Servicii de citire contoare cu poza contorului


Profesionalism şi experienţă

Încă din anul 2000 GEST execută servicii de citire a contoarelor pentru diferiţi gestionari pe întreg teritoriul national. Pe pacursul anilor de activitate societatea şi-a dezvoltat propriile sisteme de detectare dezvoltând software pentru terminale portabile capabile să garanteze cea mai bună producţie în executarea serviciului pe teren şi să restituie informaţii de calitate peste aşteptările propriilor clienţi.

În anul 2003 sistemele informatizate de obţinere date au fost ulterior îmbunătăţite cu completarea fotocitirii contorului, adică dobândirea documentaţiei fotografice de suport a citirii. De atunci GEST a investit în implementarea unor noi tehnologii şi în dezvoltarea unor soluţii informatice uşor accesibile şi extrem de flexibile.

Caracteristicile şi avantajele serviciului

Fotocitirea contorului reprezintă proba trecerii operatorului pe la utilizator. Fiecare fotografie este certificată cu înregistrarea datei, orei şi a poziţiei geografice a punctului în momentul citirii. De asemenea fotografia poate documenta starea de inaccesibilitate sau amplasarea contorului.

Fotografia contorului este utilă pentru a demonstra veridicitatea datei obţinute şi ulterior facturate, în caz de contestaţie din partea utilizatorului. Fotografia este un element sigur, incontestabil şi un suport util pentru front-office-ul gestionarului.


TELECITIRE

Servicii de citire contoare cu proceduri automate de obţinere la distanţă


Caracteristicile serviciului

GEST a acordat întotdeauna o atenţie specială pentru căutarea de soluţii inovatoare în pas cu timpurile şi a dezvoltat, în timp, propria natură de societăţi de servicii on field implementând tehnologii smart.

Serviciile smart de telecitire a contoarelor propuse de GEST folosesc tehnologii produse de cei mai mari producători mondiali din sector realizate pentru contoare cu diametru diferit ale numeroaselor mărci (Itron, Sensus, Diehl, Maddalena, Kamstrup, etc..). Sistemele software dezvoltate sunt în măsură să obţină informaţiile provenite de la toate modulele care comunică în Wireless M-bus OMS sau cu protocol în proprietatea Homerider Systems.

Modalităţi de detectare prin Walk-by / Drive-by

Din punct de vedere operativ serviciul de telecitire în modalitatea Walk-by/Drive-by prevede trecerea operatorului prin apropierea contorului. Distanţa de obţinere a datei depinde de diferiţi factori legaţi de amplasarea contorului şi de prezenţa unor obstacole între operator şi contor, în condiţii normale data se obţine de la o distanţă de circa 200 metri.

Avantajele folosirii acestei tehnologii faţă de activitatea normală de citire sunt legate de rapiditatea obţinerii, de siguranţa datei care nu este condiţionată de proceduri de obţinere manuală şi de posibilitatea de a detecta citirile întotdeauna şi imediat inclusiv în cazurile contoarelor situate în interioriul locuinţelor. Modalitatea de detectare prin Walk-by/Drive-by este de asemenea de preferat pentru costurile sale scăzute de implementare faţă de realizarea infrastructurii în fixed network.

Servicii pentru Fixed Network

În telecitirea în fixed network, pe lângă a fi revânzătorul tehnologiei, GEST îşi propune realizarea infrastructurii executând activităţile de înlocuire şi instalare a contoarelor smart, configurarea sistemelor, instalarea dispozitivelor de retransmisie şi a concentratoarelor, analiza şi optimizarea reţelei.

GEST este şi un Integrator de Sistem care se propune în integrarea sistemelor smart în cadrul soluţiilor software deja folosite de diferiţi beneficiari dezvoltând soluţii software verticale şi Web Services necesare pentru sincronizarea datelor între diferite sisteme.

GEOREFERENŢIERE

Servicii de detectare coordonate geografice a punctelor de măsură (contoare)


Caracteristicile serviciului

GEST foloseşte soluţii software proprii dezvoltate de personalul IT, pentru sisteme GPS profesionale şi standard în măsură să restituie coordonate precise (eroare maximă 3 metri) utile pentru a integra cu precizie sistemele GIS în proprietatea beneficiarului.

Serviciul propus de GEST nu se limitează doar la obţinerea coordonatei pe teren cu sistemele hardware. Fiecare coordonată obţinută este supusă unui control speficic ulterior şi unei optimizări efectuate de un personal dedicat din back-office cu folosirea unor proceduri şi software desktop implementate de GEST în vederea îmbunătăţirii calităţii datei obţinute.

Folosirea personalului din back-office şi a unor proceduri de optimizare a datei în post-procesare sunt caracteristici ce diferenţiază serviciul efectuat de GEST faţă de concurenţii de pe piaţa de referinţă.

Profesionalismul societăţii GEST în sector este certificată de rezultatele bune obţinute în toate serviciile efectuate pentru diferiţi beneficiari.

CITIRE

Servicii de citire contoare cu fotografia contorului utilizatorilor blocului


Caracteristicile serviciului

GEST efectuează servicii de detectare a consumurilor cu citirea contoarelor pentru blocuri şi utilizatori privaţi. Modalitatea de obţinere este aceeaşi folosită în execuţia unor activităţi analoage pentru gestionari de apă şi deci foloseşte instrumente cu grad ridicat de profesionalism capabile să documenteze din punct de vedere fotografic consumul în momentul obţinerii citirii.

Această procedură asigură corectitudinea datei obţinute şi elimină controversele cu utilizatorul final. Serviciul este oferit administratorilor de bloc împreună cu activităţile de repartizare şi întocmire a consumurilor utilizatorilor pentru a oferi o soluţie completă şi profesională în orice fază a serviciului.

TELECITIRE

Servicii de obţinere a consumurilor cu sisteme automate de detectare


Caracteristicile serviciului

Experienţa acumulată şi cunoaşterea aprofundată a sectorului i-a permis societăţii Gest să se prezinte pe piaţa utilizatorilor privaţi (blocuri, utilităţi private) oferind o tehnologie până acum aparţinând exclusiv gestionarului. Sistemele de telecitire folosite de Gest sunt în prezent folosite de peste 1 milion de utilizatori în întreaga lume şi garantează o fiabilitate absolută în obţinerea consumurilor şi în obţinerea unor informaţii utile utilizatorului privat pentru controlul pierderilor. Sistemul de telecitire propus de Gest prevede contoare echipate cu un modul integrat, cu dimensiuni limitate şi neinvaziv, care transmite datele prin radiofrecvenţă, cu respectarea normativelor naţionale, către un concentrator.
Datele primite de la concentrator sunt transmise prin HSDPA/GPRS către un web server care le transformă în date consultabile prin intermediul diverselor interfeţe web sau aplicaţii mobile realizate de Gest.
Fiecare administrator de bloc este astfel în măsură să consulte consumurile fiecărui utilizator şi să le compare cu consumul contorului general de la intrarea în bloc, evidenţiind, în timp util, prezenţa unor eventuale pierderi în reţeaua blocului. În sprijinul administratorului, GEST propune soluţii software de repartizare şi întocmire a consumurilor fiecărui utilizator, garantând punctualitate şi precizie în elaborarea lor.

REPARTIZARE / CONTABILIZARE

Servicii de repartizare a consumurilor utilizatorilor blocului


Caracteristicile serviciului

GEST oferă serviciul de repartizare a consumurilor pentru fiecare utilizator al blocului în baza citirii obţinute cu sisteme de detectare standard cu operator de citire sau cu sisteme automate de telecitire a contoarelor.

Algoritmul de calcul pentru repartizarea consumurilor este personalizat pe baza regulamentului fiecărui bloc şi interfeţele web de consultare puse la dispoziţie de GEST administratorului blocului permit verificarea, în orice moment şi din orice locaţie, a evoluţiei consumurilor întregului bloc şi ale fiecărui utilizator în parte. Dacă sistemul este conectat la dispozitive periferice de telecitire, interfaţa este în măsură să notifice în timp real eventuale pierderi în curs, dând posibilitatea administratorului să îl anunţe imediat pe utilizator pentru a trece la repararea defecţiunii care a generat pierderea. Repartizarea şi întocmirea ulterioara a consumurilor este calculată cu funcţii care permit introducerea şi compararea consumurilor facturate de gestionar şi consumurile realizate în aceeaşi perioadă de orice utilizator, asigurând o precizie extremă în repartizare.

ÎNTOCMIRE

Servicii de întocmire a consumurilor utilizatorilor blocului


Caracteristicile serviciului

Rapoartele sunt întocmite prin repartizarea consumurilor şi cu tarifele gestionarului de apă competent şi recapitulează, în mod clar şi transparent, rubricile de cost şi parametrii de calcul care determină totalul de alocat fiecărui utilizator în parte.

Raportul GEST ia ca model factura gestionarului de apă pentru a restitui informaţii detaliate privind consumurile realizate.

În continuare sunt fazele operative ale serviciului propus:

 • Import într-un data-warehouse şi verificarea conformităţii datelor de citire din ciclurile anterioare, aflate deja în posesia beneficiarului;
 • Standardizare şi recuperare date de identificare sau de citire ale fiecărui utilizator în parte;
 • Export bancă date remediată şi import rotaţii de citire în sistemele de citire;
 • Obţinerea facturilor gestionarului şi import în data-warehouse a datelor de facturare din fiecare bloc;
 • Import date de citire provenite din fiecare ciclu de citire în data-warehouse;
 • Obţinere date de tarifare ale gestionarului privind perioadele care fac obiectul întocmirii;
 • Calcul întocmire consum în baza sistemelor de tarifare aplicate de gestionar şi adecvate perioadei corespunzătoare fiecărei citiri;
 • Verificare cu gestionarul datelor de întocmire şi repartizarea consumurilor pentru fiecare utilizator în parte;
 • Emitere raport detaliat pentru fiecare utilizator cu explicarea repartizării consumurilor în baza sistemului tarifar;
 • Publicare în zona aferentă rezervată WEB a datelor de citire (pe utilizator şi pe rotaţie de citire) şi a datelor de întocmire;
 • Atribuire referinţe de acces în zona Web către fiecare utilizator pentru consultarea datelor personale de citire şi întocmire situaţie;

SOLUŢII UTILIZATOR

Instrumente pentru consultarea şi controlul consumurilor de apă


Zonă dedicată şi APP

Instrumentele dezvoltate de GEST reprezintă un suport valid, întotdeauna disponibil, pentru a ajuta utilizatorii să economisească bani şi resurse. De pe portalul web al site-ului GEST este accesibilă o zonă specială în care fiecare utilizator în parte poate verifica evoluţia propriilor consumuri comparându-le cu consumurile aşteptate sau anterioare în diferite intervale de timp. Instrumentele se adaptează caracteristicilor utilizatorului care poate personaliza parametrii de calcul ai datelor de comparat. Eventuale pierderi în curs sunt semnalate imediat prin notificări, sms şi/sau email. O secţiune dedicată sfătuieşte utilizatorul cu privire la tehnicile pentru a favoriza economisirea resursei cu sugestii şi informaţii mereu actualizate.

Înregistrarea pe portal poate fi făcută de toţi utilizatorii pentru care GEST efectuează servicii pentru gestionar sau bloc. Avantajul de a fi înregistraţi pe portal se identifică în principal în posibilitatea de a fi anunţaţi în cazul în care au loc pierderi sau alarme generate de sistemele de detectare prin telecitire. Pentru a garanta sprijinul constant al utilizatorului, inclusiv atunci când nu are acces la un pc conectat la internet, GEST a realizat o aplicaţie, disponibilă pentru smartphone şi tabletă, android şi iOS, orientată exclusiv înspre monitorizarea consumurilor.

Asistenţă pentru clientul final

Atenţia pentru utilizatorul final se află la baza tuturor serviciilor efectuate de GEST pentru diferiţi beneficiari. Întregul personal operativ este dotat cu legitimaţie de identificare ce conţine datele de identificare ale operatorului şi indicarea beneficiarului.

De asemenea este activ suportul telefonic pentru asistenţa utilizatorului în procedurile de înregistrare, consultare şi interogare a sistemelor web puse la dispoziţie.

Henri Barbusse St. 19, RO-400616
Cluj-Napoca